April 22 – 23

Om Retreaten

Hovedfokuset på retreaten er stillhet, hvile, meditasjon.

Det blir et strukturert program med lengre meditasjoner og erfaring av stillhet – en stor inspirasjon for den daglige Kriya Yoga praktiseringen.

Påmelding til Heidi

på epost: 

eller telefon 0047 98609045

Kriya Yoga Initiation

The most important part to bring for Kriya Yoga initiation is your sincerity and a desire to practice the techniques regularly. According to the tradition you shall also bring some symbolic offerings to the initiation.

  • Five flowers (at least one rose) which symbolize the five senses.
  • Five fruits which symbolize the result of the five senses.
  • Donation, as mentioned before, is a symbol of the physical element.

~ A moment’s good company will enable human being to cross the Worldly Ocean ~

Welcome to the Retreat – Per Wibe